Cultural Diversity Suisse
Switzerland
Suiza
    Preschentaziun  
 Fr  En  Sp  De  It  Ru 
   
Infurmaziun

REPERTOIRI: Purtaders da Tradiziun

Associaziuns

VIP link

Registra vus

 

Bainvegni en il repertori naziunal svizzer dal patrimoni cultural immaterial
realisà sut il patrunadi da l'Uffizi federal da cultura

 
Register dals purtaders da tradiziun
 
Il register dals purtaders da tradiziun sa preschenta sco in'interface tranter Mintga colonna da registraziun vegn accumpagnada d'in'acta d'identificaziun / CV!
 


Cultural Diversity 


  Suisse
International

 


©2001-2002 - Cultural Diversity